Διαγωνισμός νέων σχεδιαστών ενδυμάτων μόδας πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων

10 March 2023

Κατηγορία «Σχεδιασμός ενδύματος» - Δημιουργία συλλογής γυναικείων, ανδρικών ή παιδικών ενδυμάτων, με θέμα «Το Παρελθόν στο Μέλλον».

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 7 Απριλίου 2023 στις 15:00

 

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου CREATIVE HUB (Παραδοτέο 6.2.2 – Διαγωνισμός για την προσέλκυση νέων σχεδιαστών και καλλιτεχνών για την ανάπτυξη νέων συλλογών μόδας μέσω του Hub / ΠΕ6: Δραστηριότητες Δικτύωσης)

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έργο με τίτλο «Development of a Creative Hub for offering support to fashion graduates, young artists start-ups and development mechanisms to the fashion sector of the cross-border area» με το ακρωνύμιο CREATIVE HUB, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020».

 

Οι δικαιούχοι του έργου είναι οι εξής:

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα (Κύριος Δικαιούχος)
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδας (ΣΕΠΕΕ), Ελλάδα
Γνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ, Ελλάδα
Textile and Clothes Branch Organisation, Βουλγαρία
Association SAVREMIE, Βουλγαρία

 

Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία του Creative Hub, ενός κέντρου μόδας διασυνοριακού χαρακτήρα και αντίκτυπου που θα υποστηρίξει τις ΜΜΕ και τους νέους πτυχιούχους στους τομείς της μόδας και της ένδυσης (υποδήματα, δέρμα, κοσμήματα). Το Hub θα παρέχει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, όπως δικτύωση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνολογικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια – επιχειρηματικά εργαστήρια. Το έργο αναμένεται να επιφέρει μια σημαντική αλλαγή στην προώθηση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και να παράσχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης και συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και ενδιαφερομένων στον τομέα της μόδας.

 

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

* Δημιουργία και ανάπτυξη ενός εργαστηρίου για το σχεδιασμό προϊόντων υψηλής ποιότητας και την ανάπτυξη πρωτοτύπων

* Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε άνεργους και αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους για την προώθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας στους τομείς της μόδας

* Να ευαισθητοποιήσει τις εταιρείες μόδας σχετικά με τις τρέχουσες και τις επερχόμενες τάσεις της μόδας

* Να παρέχει στοχευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη ελκυστικών συλλογών και προϊόντων

* Να προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση και τεχνικές οδηγίες για τη δημιουργία τεχνικών αρχείων για την ανάπτυξη βιομηχανικών προϊόντων

* Να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών και διεθνών προτύπων

* Να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου να εντοπίσουν και να επωφεληθούν από νέες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και επέκταση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων, καθιστώντας τες έτσι πιο ανταγωνιστικές και βιώσιμες

* Να ενισχύσει τις δεξιότητες επαγγελματιών διαφόρων κατηγοριών (απόφοιτοι, φοιτητές, στελέχη, σχεδιαστές) προσφέροντας υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προκλήσεις της διασυνοριακής περιοχής.

 

Το έργο υλοποιείται από 13/04/2021 έως 12/06/2023.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, η επίσημη ιστοσελίδα του έργου είναι: https://fashioncreativehub.eu/

1. ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Να παρέχει στους σπουδαστές μόδας την ευκαιρία για δημιουργική έκφραση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχουν αποκτήσει.
Να παρακινήσει τους συμμετέχοντες να επιτύχουν υψηλότερα αποτελέσματα και να βελτιώσουν τις πρακτικές δεξιότητές τους σε ένα πραγματικό περιβάλλον εργασίας.
Να τονώσει τις ευκαιρίες δικτύωσης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπροσώπων επιχειρήσεων, καθώς και ειδικών από τον κλάδο κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης για την προώθηση δημιουργικών πρακτικών στην υλοποίηση δραστηριοτήτων μόδας.
Να παρακινήσει τις εταιρείες να υποστηρίξουν τους νέους σπουδαστές και να παρέχουν ευκαιρίες συνεργασίας. Να παρακινήσει τους συμμετέχοντες να υλοποιήσουν δραστηριότητες για την προβολή των επαγγελματικών και προσωπικών τους ικανοτήτων όπως: επικοινωνία, δημιουργικότητα, επαγγελματική ηθική κ.λπ.
Διάδοση των στόχων, των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου.
Υποστήριξη για τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.

2. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τον ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕΕ).

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Σπουδαστές, προπτυχιακοί και απόφοιτοι (εντός των τελευταίων 2 ετών) από προγράμματα μόδας που σχετίζονται με το σχεδιασμό Μόδας και την ένδυση.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι ή/και να δραστηριοποιούνται στην ελληνική πλευρά της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας / Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νομοί Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Δράμας) και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Νομοί Θεσσαλονίκης και Σερρών).

4. ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να δημιουργήσουν μια μικρή συλλογή από ενδύματα, παρουσιάζοντας 6 ολοκληρωμένες εμφανίσεις (γυναικεία, ανδρικά ή παιδικά ενδύματα) , τα οποία θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο θέμα του διαγωνισμού: «Το Παρελθόν στο Μέλλον».

Σχετικά με το θέμα του διαγωνισμού: Έχουμε εισέλθει σε μια εποχή παγκόσμιας αφύπνισης. Το μέλλον μας καλεί να εκφράσουμε τους στόχους και τις ελπίδες μας με τρόπο αρμονικό με το παρελθόν. Το παρελθόν είναι ο πολιτισμός μας, η προσωπική μας κληρονομιά, οι τέχνες των προγόνων μας και ο τρόπος ζωής τους. Το μέλλον είναι το άγνωστο, οι λαμπρές τεχνολογικές και επιστημονικές ανακαλύψεις. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ανθεκτικό μέλλον για τη φύση και την ανθρωπότητα με τις γνώσεις μας από το παρελθόν;

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Υποβολή Αίτηση συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό υποβάλλονται από τις 10 Μαρτίου έως τις 7 Απριλίου 2023.

Εντός της καθορισμένης προθεσμίας, οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν στον ΣΕΠΕΕ αίτηση συμμετοχής που να περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας και την ιδιότητα του συμμετέχοντα.

Παρουσίαση πορτοφόλιο

Μαζί με τη φόρμα εγγραφής, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προετοιμάσουν και να υποβάλουν πορτφόλιο μεγέθους Α3 που να περιέχει :

Εξώφυλλο με τον παρακάτω τίτλο του διαγωνισμού:

Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020». Έργο CREATIVE HUB: Past in the Future

περιγραφή της ιδέας (έως 250 λέξεις),
ένα moodboard της ιδέας,
καλλιτεχνικά σκίτσα και έγχρωμες απεικονίσεις των μοντέλων σε χαρτόνι ή cadastre ή ψηφιακή μορφή. Χρησιμοποιούμενη τεχνική: Τεχνική της επιλογής των υποψηφίων (με χρώμα).
Τεχνικά σκίτσα κάθε ενδύματος με επεξήγηση των προτεινόμενων τεχνικών (εάν είναι απαραίτητο).
Line-up της συλλογής.
Οπισθόφυλλο: Το όνομα και το e-mail επικοινωνίας του διαγωνιζόμενου.
Το πορτφόλιο θα πρέπει να συνοδεύεται από τη φόρμα εγγραφής και μπορεί να υποβληθεί και ψηφιακά.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν το χαρτοφυλάκιό τους και τη φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕΕ), ΕΡΜΟΥ 18Α. ΤΚ. 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - αυτοπροσώπως, ταχυδρομικώς ή με courier.

Παραλήπτης: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕΕ), υπεύθυνος επικοινωνίας: κα Βασιλική Καβατζίκη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 257075, info@greekfashion.gr

Σε περίπτωση αποστολής με courier/ταχυδρομείο, ως ημερομηνία και ώρα παραλαβής λαμβάνεται η ημερομηνία και ώρα παραλαβής από το courier.

Το υλικό που αποστέλλεται από τους συμμετέχοντες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του διαγωνισμού (κατάλογος εκδηλώσεων, ιστότοπος έργου και εταίρων, μέσα ενημέρωσης, παρουσίαση συμμετεχόντων κ.λπ.)

6. ΕΠΙΛΟΓΗ

Κατά το  διάστημα 10 - 12 Απριλίου 2023, θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη αξιολόγηση και εξέταση όλων των φορμών εγγραφής και χαρτοφυλακίων που υποβλήθηκαν εγκαίρως.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να απορρίψουν υποψηφίους που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις του διαγωνισμού. Όλες οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά τις 7 Απριλίου 2023, θα απορριφθούν.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν μέσω e-mail για τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης έως τις 19 Απριλίου στο e-mail επικοινωνίας που θα υποδείξουν.

Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν θα κληθούν να συμμετάσχουν στην τελική εκδήλωση του διαγωνισμού ενώπιον κοινού και ΜΜΕ, που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη τον Μάιο, όπου και θα μπορέσουν να παρουσιάσουν τα έργα τους.

 

7. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για την αξιολόγηση των συμμετοχών έχει οριστεί 5μελής Επιτροπή Αξιολόγησης (Πρόεδρος και 4 μέλη). Η Επιτροπή αποτελείται από εμπειρογνώμονες και ειδικούς στον τομέα του σχεδιασμού και της παραγωγής ενδυμάτων και εκπροσώπους εταιρειών του κλάδου Κλωστοϋφαντουργίας και Ένδυσης, και εκπροσώπους οργανώσεων. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις ληφθείσες αιτήσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην παράγραφο 8 της παρούσας πρόσκλησης.

 

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ τον Μάιο στη Θεσσαλονίκη

Το σύστημα αξιολόγησης βασίζεται σε βαθμούς. Ο μέγιστος αριθμός βαθμών είναι 100. Ο μέγιστος αριθμός βαθμών απονέμεται για την πλήρη, αληθή και ακριβή εκπλήρωση κάθε κριτηρίου.

Ο πρόεδρος και κάθε μέλος της επιτροπής αξιολόγησης θα αξιολογήσουν ανεξάρτητα και θα συμπληρώσουν μια λίστα ελέγχου αξιολόγησης, στην οποία καταχωρούν τον καθορισμένο αριθμό βαθμών. Η απόφαση της επιτροπής με τους πίνακες για τη γενική αξιολόγηση και κατάταξη κάθε συμμετοχής θα υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής.

Οι συμμετέχοντες θα ταξινομηθούν με φθίνουσα σειρά, ανάλογα με τη βαθμολογία που έλαβαν σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης.

Η Επιτροπή θα επιλέξει τους 10 πρώτους συμμετέχοντες που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό πόντων ως φιναλίστ. Σε περίπτωση ίσου αριθμού πόντων, προτεραιότητα θα δοθεί σε συμμετέχοντες με μεγαλύτερο αριθμό βαθμών για δημιουργικότητα και πρωτοτυπία στην υλοποίηση της ιδέας. Εάν ο αριθμός των βαθμών είναι ίσος, τότε λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου.

9. ΒΡΑΒΕΙΑ

Βεβαιώσεις συμμετοχής για όλους τους συμμετέχοντες
Πιστοποιητικά για τους επιλεγμένους φιναλίστ
Οι 10 φιναλίστ θα λάβουν δωρεάν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης στο Creative Hub της Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
Οι 3 φιναλίστ θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν διαφημιστικής καταχώρισης στο περιοδικό Greekfashion, καθώς και στα ενημερωτικά δελτία του Greekfashion.
Ο τελικός νικητής του διαγωνισμού θα λάβει δωρεάν συμμετοχή στο Athens Fashion Trade Show στην Αθήνα από τις 21 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2023 για να προωθήσει τη δουλειά του.

Οι νικητές του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕΕ και στην ιστοσελίδα του έργου.

10. ΚΟΣΤΟΣ

Τα κόστη για τη δημιουργία των σχεδίων και την παρουσίασή τους στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού στην κατηγορία «Σχεδιασμός ενδύματος», που θα διεξαχθεί τον Μάιο στην Θεσσαλονίκη, επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες.

Οι διοργανωτές παρέχουν τα έξοδα για τη διοργάνωση της εκδήλωσης (αίθουσα, ηχοσύστημα, τεχνική υλοποίηση, μικρόφωνα, φορητός υπολογιστής, πολυμέσα, οθόνες προβολής κ.λπ., catering, κάλυψη φωτογραφιών και βίντεο της εκδήλωσης, κάλυψη δημοσιότητας της εκδήλωσης, Livestreaming).

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Όλα τα σχέδια και οι συλλογές παραμένουν στην ιδιοκτησία των συμμετεχόντων. Οι διοργανωτές διατηρούν τα δικαιώματα του έντυπου και ψηφιακού υλικού του διαγωνισμού. Επίσης, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να δημοσιεύουν φωτογραφίες, βίντεο και άλλο παρόμοιο υλικό για τους σκοπούς του έργου Creative Hub.

12. ΕΥΘΥΝΕΣ

Οι διοργανωτές δεν ευθύνονται για χαμένα και κατεστραμμένα πορτφόλιο όταν αυτά αποστέλλονται με ταχυδρομείο / courier.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ - ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΣΕΠΕΕ), ΕΡΜΟΥ 18Α. ΤΚ. 54624, ΤΗΛ : 2310 257074-5, info@greekfashion.gr,

www.greekfashion.gr

Η φόρμα εγγραφής είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ:

https://fashioncreativehub.eu/

 Διαγωνισμός νέων σχεδιαστών  ενδυμάτων μόδας πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων

ΝΕΑ & ΤΑΣΕΙΣ

Πρόσκληση στο Εργαστήριο Δικτύωσης του ΕΒΕΘ

Πρόσκληση στο Εργαστήριο Δικτύωσης του ΕΒΕΘ

March 22, 2023
| GREEK FASHION

Πρόσκληση στο Εργαστήριο Δικτύωσης του ΕΒΕΘ "Συνέργειες και Δίκτυα: κλειδί για την ανάπτυξη του κλάδου ένδυσης και μόδας"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3η ενημερωτική εκδήλωση πρόγνωσης μόδας

3η ενημερωτική εκδήλωση πρόγνωσης μόδας

March 13, 2023
| GREEK FASHION

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου CREATIVE HUB του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG VA «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Intrafashion: Τιμά την Ημέρα της Γυναίκας και εντάσσεται στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα WEP του ΟΗΕ για τη γυναικεία ενδυνάμωση

Intrafashion: Τιμά την Ημέρα της Γυναίκας και εντάσσεται στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα WEP του ΟΗΕ για τη γυναικεία ενδυνάμωση

March 10, 2023
| GREEK FASHION

Ο Όμιλος Intrafashion, τιμά διαχρονικά την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (IWD) και αναδεικνύει καθημερινά την σημαντικότητά της, μέσα από το πετυχημένο του

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Ξεπέρασαν τα 2,3 δις οι εξαγωγές ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το 2022

Ξεπέρασαν τα 2,3 δις οι εξαγωγές ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας το 2022

March 01, 2023
| GREEK FASHION

Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ), το 2022 οι εξαγωγές της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μείνετε ενημερωμένοι με το μηνιαίο μας newsletter