ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΠΕΕ, 7.2022-7.2025

 • Βασίλης Μασσέλος, Νότα ΑΕ, Πρόεδρος
 • Ιωάννης Σιούγγαρης, Minerva ΑΕ, Α' Αντιπρόεδρος
 • Ζαφείριος Χήρας, Χήρας  ΑΕ, Β' Αντιπρόεδρος
 • Σωτήρης Χαριτίδης, Σ. Χαριτίδης, Γεν. Γραμματέας
 • Ιωάννης Λαυρεντιάδης, K.Λαυρεντιάδης ΑΕ, Οικονομικός Επόπτης
 • Πάνος Κυρίδης, Bιοστάμπ ΑΒΕΕ, Μέλος
 • Λεωνίδας Μονέδας, Μονέδας ΑΒΕΕ,Μέλος
 • Δημήτρης Παπαμαυρουδής, Ήλιος ΑΒΕΕ, Μέλος
 • Βαλεντίνη Τσαμαδού,Vamp ΑΕ, Μέλος
 • Ιωάννης Ακκάς, Ελληνική  Υφαντουργία ΑΕ, Αριστίνδην Μέλος

 • Αλέξανδρος Αποστολίδης,Κολόρα AE, Αριστίνδην Μέλος

 • Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος, ΕΛΒΕ Ενδυμάτων ΑΕ, Πρόεδρος, Αριστίνδην Μέλος
 • Σταμάτης Κουρούδης, Θρακικά Εκκοκκιστήρια ΑΕ, Αριστίνδην Μέλος
 • Θεόφιλος Ασλανίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μείνετε ενημερωμένοι με το μηνιαίο μας newsletter