ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΠΕΕ, 7.2019-7.2022

Βασίλης Μασσέλος, Νότα ΑΕ, Πρόεδρος
Χρήστος Τσιόλιας, Oxford Company ΑΕ, Α' Αντιπρόεδρος
Νικόλαος Δάκος, Mass Fashion ΑΕ, Β' Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Σιούγγαρης, Minerva ΑΕ, Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Λαυρεντιάδης, K.Λαυρεντιάδης ΑΕ, Οικονομικός Επόπτης
Πάνος Κυρίδης, Bιοστάμπ ΑΒΕΕ, Μέλος
Δημήτρης Παπαμαυρουδής, Ήλιος ΑΒΕΕ, Μέλος
Σωτήρης Χαριτίδης, Σ. Χαριτίδης ΑΒΕΕ, Μέλος 
Ζαφείρης Χήρας, Γ.Χήρας & Υιοί ΑΕ, Μέλος
Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος, ΕΛΒΕ Ενδυμάτων ΑΕ, τ.Πρόεδρος, Αριστίνδην Μέλος
Σταμάτης Κουρούδης, Θρακικά Εκκοκκιστήρια ΑΕ, Αριστίνδην Μέλος
Ιωάννης Ακκάς, Ελληνική  Υφαντουργία ΑΕ, Αριστίνδην Μέλος
Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, TOI & MOI ΑΒΕΕ, Αριστίνδην Μέλος
Θεόφιλος Ασλανίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μείνετε ενημερωμένοι με το μηνιαίο μας newsletter