ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διοικητικό Συμβούλιο ΣΕΠΕΕ, 7.2016-7.2019

Βασίλης Μασσέλος, Νότα, Πρόεδρος
Νικόλαος Δάκος,  Mass Fashion, Α' Αντιπρόεδρος
Χρήστος Τσιόλιας, Oxford Company, Β' Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Σιούγγαρης, Minerva, Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Λαυρεντιάδης, K.Λαυρεντιάδης ΑΕ, Οικονομικός Επόπτης
Πάνος Κυρίδης, Bιοστάμπ, Μέλος
Δημήτρης Παπαμαυρουδής, Ήλιος, Μέλος
Σωτήρης Χαριτίδης, Σ. Χαριτίδης ΑΒΕΕ, Μέλος 
Ζαφείρης Χήρας, Γ.Χήρας & Υιοί ΑΕ, Μέλος
Τηλέμαχος Κιτσικόπουλος, ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, τ.Πρόεδρος, Αριστίνδην Μέλος
Σταμάτης Κουρούδης, Θρακικά Εκκοκκιστήρια, Αριστίνδην Μέλος
Ιωάννης Ακκάς, Ελληνική  Υφαντουργία, Αριστίνδην Μέλος
Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, TOI & MOI, Αριστίνδην Μέλος
Θεόφιλος Ασλανίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μείνετε ενημερωμένοι με το μηνιαίο μας newsletter