ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ενημέρωση

 • Εξειδικευμένη ενημέρωση για τις εξελίξεις στον κλάδο σε Ελλάδα, Ευρώπη και διεθνώς μέσω τακτικού Newsletter.
 • Έκδοση του τριμηνιαίου περιοδικού GREEKFASHION MAGAZINE μέσω του οποίου προβάλλονται οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων του κλάδου, του ΣΕΠΕΕ, στατιστικά, τεχνολογικά και επιχειρηματικά νέα.
 • Εκδηλώσεις και ημερίδες σε εξειδικευμένα θέματα, όπως προγνώσεις μόδας, θέματα εκπαιδευτικά, τεχνολογικές εξελίξεις, προώθηση πωλήσεων και εξαγωγών κλπ.
 • Ενημέρωση για εθνικά και ευρωπαϊκά έργα.
 • Ενημέρωση σε τεχνικά θέματα (σήμανση προϊόντων, προδιαγραφές, περιβάλλον, αειφορία κλπ).

Εκπροσώπηση

Ο ΣΕΠΕΕ εκπροσωπεί τον κλάδο:

 • Στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ένδυσης (EURATEX)
 • Στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ένδυσης (IAF)
 • Στην GINETEX (τον διεθνή φορέα των σημάτων φροντίδας)
 • Στην κυβέρνηση, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για θέματα κλαδικής, βιομηχανικής, εμπορικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής.
 • Υπογράφει τις κλαδικές συμβάσεις για τον Ιματισμό και την Πλεκτική.

Προβολή - προώθηση - εξαγωγές

 • Αντιπροσώπευση και οργάνωση συμμετοχής σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις στο εξωτερικό.
 • Διοργάνωση δειγματισμών και επιχειρηματικών αποστολών στο εξωτερικό.
 • Διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων στην Ελλάδα (partenariat) με συμμετοχή ξένων αγοραστών.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση της ATHENS FASHION TRADE SHOW.

Μελέτες - στατιστικά

 • Εκπόνηση ετήσιας μελέτης για την πορεία του κλάδου σε Ελλάδα και Ευρώπη.
 • Παροχή τριμηνιαίων στατιστικών στοιχείων για την πορεία του κλάδου σε Ελλάδα και Ευρώπη.
 • Εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για ειδικά κλαδικά θέματα, όπως απασχόληση, εκπαίδευση, εξωτερικό εμπόριο, τεχνολογικά θέματα κλπ.

Εκπαίδευση - κατάρτιση

 • Υλοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά έργα με αντικείμενο την εκπαίδευση στελεχών και επιχειρηματιών σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα.
 • Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Σχεδιασμού και Παραγωγής Ένδυσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς.
 • Συνεργάζεται με τον ΟΑΕΔ για τα προγράμματα μαθητείας στην ένδυση.
 • Συνεργάζεται με πολλά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στο εξωτερικό.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μείνετε ενημερωμένοι με το μηνιαίο μας newsletter