ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ

A B C D Ε F G H I J K L M N O P Q R S Τ U V W X Y Z
Αναζητήστε μια λέξη σε οποιαδήποτε γλώσσα από τις παρακάτω

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ

1. η βάση του παντελονιού

trousers ground

fond de pantalon

Gesäßpartie

deretano del pantalone

trasero del pantalón

2. η κατεύθυνση του νήματος

straight grain

droit fil

Fadenrichtung

direzione del filo

dirección del hilo

3. η τοποθέτηση ετικέτας

labelling

étiquetage

Etikettierung

etichettatura

etiquetado

4. ημερήσια απόδοση

daily output

rendement journalier

Tagesleistung

rendimento giornaliero

rendimiento por día

5. ημερήσια αποζημίωση

daily allowance

indemnité journalière

Tagesgeld

indennità giornaliera

subsidio

6. ημερομηνία πληρωμής

date of payment

date de paiement

Zahlungsdatum

data di pagamento

fecha de pago

7. ημικυκλικό κομμάτι

shaped cutting out

découpe cintrée

Ausschneidebogen

taglio aderente

corte entallado

8. ημιμεταξωτό δαμάσκο

half silked damask

damas à demi soie

halbseidener Damast

damasco di mezzaseta

damasco de media seda

Μείνετε ενημερωμένοι με το μηνιαίο μας newsletter