Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 15.000 άνεργους νέους, 18-29 ετών

17 June 2024

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη του προγράμματος της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ – πρώην ΟΑΕΔ) «Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 15.000 άνεργους νέους, 18-29 ετών», που αφορά την απασχόληση 25.000 ανέργων σε όλη τη χώρα.
 
Το πρόγραμμα έχει διάρκεια επτά (7) μήνες και σύμφωνα με αυτό η υπηρεσία ΔΥΠΑ καταβάλλει στους ωφελούμενους μηνιαία επιδότηση ίση με τον κατώτατο καθαρό μισθό (με πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.
 
Ωφελούμενοι της δράσης είναι συνολικά 25.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως είκοσι εννέα (29) ετών, απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α που εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2 και καθ’ όλη την διάρκεια της προεργασίας. Οι άνεργοι δεν πρέπει να έχουν υπερβεί την ηλικία των 30 ετών κατά την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας με την επιχείρηση έστω κι αν κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπερβούν το όριο των 30 ετών. Οι ωφελούμενοι άνεργοι κατά την υπόδειξη τους από την υπηρεσία της ΔΥΠΑ πρέπει να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).
 
Δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση στα πλαίσια του προγράμματος ατόμων που κατά τους τελευταίους 60 μήνες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του παρόχου/επιχείρησης:
α) είχαν απασχοληθεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο ή ασκηθεί/προεργαστεί στην ίδια πάροχο/επιχείρηση,
β) είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την υπαχθείσα επιχείρηση
γ) είχαν απασχοληθεί ή ασκηθεί/προεργαστεί σε επιχείρηση συζύγου ή συγγενή α’ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη

Επίσης δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση στα πλαίσια του προγράμματος ατόμων που:
α) είχαν τοποθετηθεί στα πλαίσια προγράμματος προεργασίας με την ίδια ειδικότητα σε ίδιο ή άλλο πάροχο.
β) θα τοποθετηθούν για προεργασία από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου)
γ) είναι σύζυγοι ή συνδέονται με α΄ ή β΄ βαθμού συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με τον εργοδότη (είτε ατομικό επιχειρηματία είτε με εταίρους Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε. και Ε.Π.Ε.).
 
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, εντάσσονται στο πρόγραμμα, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν, ως εξής:

 

 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας στο 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση και της υπογραφής του συμφωνητικού. Σε περίπτωση που ο πάροχος κατά την 7μηνη διάρκεια του προγράμματος προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος προσωπικού χωρίς να το αντικαταστήσει εντός ενός (1) μήνα, το πρόγραμμα διακόπτεται.

Το πρόγραμμα θα είναι ενεργό για υποβολή αιτήσεων έως ότου να καλυφθούν οι θέσεις ή έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης.
 Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 15.000 άνεργους νέους, 18-29 ετών

ΝΕΑ & ΤΑΣΕΙΣ

Ο Βασίλης Μασσέλος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της EURATEX

Ο Βασίλης Μασσέλος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της EURATEX

July 18, 2024
| GREEK FASHION

Μετά από απουσία πολλών ετών η Ελλάδα είναι παρούσα στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας (EURATEX), ενός οργανισμού που

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Το ευρωπαϊκό βαμβάκι πολύτιμο εργαλείο της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το ευρωπαϊκό βαμβάκι πολύτιμο εργαλείο της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας για ένα βιώσιμο μέλλον

July 09, 2024
| GREEK FASHION

Το βαμβάκι αποτελεί το «λευκό χρυσό» της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης. Για τη χώρα μας, το βαμβάκι αποτελεί τη σημαντικότερη βιομηχανική καλλιέργεια,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Η νέα luxury Resort Συλλογή από τη mat fashion

Η νέα luxury Resort Συλλογή από τη mat fashion

July 02, 2024
| GREEK FASHION

Η νέα Resort Collection της mat fashion δημιουργήθηκε από πολυτελή υλικά και φυσικά υφάσματα, για τη σύγχρονη γυναίκα που ξέρει πώς να ξεχωρίζει σε κάθε ..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Reflexkids.gr – Σ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

Reflexkids.gr – Σ. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

June 26, 2024
| GREEK FASHION

Η εταιρεία Σ. Χαριτίδης Α.Β.Ε.Ε. κατασκευάζει παιδικά εδώ και 6 δεκαετίες και συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά και να δημιουργεί τις πιο εμπορικές συλλογές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μείνετε ενημερωμένοι με το μηνιαίο μας newsletter