ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

www.elvesa.gr tel:2594023600

ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Διεύθυνση: ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, 64007
Πόλη: ΚΑΒΑΛΑ
Τηλ.: 2594023600
Fax: 2594023604
E-mail: info@elvesa.gr
URL: www.elvesa.gr

ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Μείνετε ενημερωμένοι με το μηνιαίο μας newsletter