ΤΕΥΧΟΣ 96 | Δεκέμβριος 2010

Editorial: Το εργασιακό κλειδί για την ανάπτυξη

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις στη χώρα μας και ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται στην πράξη οι μισθοί αποτελούν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην όποια προσπάθεια ανάκτησης της χαμένης μας ανταγωνιστικότητας.

Η τριμερής επιτροπή εντόπισε δύο σημαντικά ζητήματα τα οποία και έθεσε στο Μνημόνιο: την σύνδεση της αμοιβής με την παραγωγικότητα και την άρση της κατάφωρης αδικίας που συνεπάγεται η μεγάλη διαφορά αποζημίωσης μισθωτών και ημερομισθίων με την εξίσωσή τους. Η προστασία που απολαμβάνει η εργασία σήμερα, όποτε δεν είναι θεωρητική, λειτουργεί σαν το τείχος του Βερολίνου επί Ανατολικής Γερμανίας. Οι εντός του τείχους απολαμβάνουν σοβαρά προνόμια αλλά για τους εκτός είναι ιδιαίτερα δύσκολο, εάν όχι αδύνατον να το περάσουν.

Δραστηριότητες ΣΕΠΕΕ

- Επίλυση προβλήματος μη συνεργάσιμων χωρών

- Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ

- Θέσεις του ΣΕΠΕΕ για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

- Αίτημα για κατάργηση υποχρέωσης δημοσίευσης ισολογισμών για ΑΕ και ΕΠΕ

Επιχειρηματικά νέα

Κλαδικά θέματα

back