ΤΕΥΧΟΣ 91 | Σεπτέμβριος 2009

Editorial: Νέα Κυβέρνηση, ίδια αιτήματα

Η νέα Κυβέρνηση, η οποία προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές στη χώρα μας, καλείται να αντιμετωπίσει μια σκληρή πραγματικότητα κύρια στον οικονομικό τομέα. Ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός και η διόγκωση του δημοσίου χρέους επιβάλλει τη λήψη άμεσων μέτρων, τη δραστική περιοκοπή των δημοσίων δαπανών και την αύξηση των εσόδων μέσω κυρίως του περιορισμού της φοροδιαφυγής.
Παράλληλα όμως θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα τόνωσης της επιχειρηματικότητας, αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τόνωσης της αγοράς.

Επιχειρηματικά νέα

Κλαδικά θέματα

back