ΤΕΥΧΟΣ 89 | Μάρτιος 2009

Editorial: Αργά αντανακλαστικά

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι η χώρα μας διαθέτει πολύ αργά αντανακλαστικά τόσο στον εντοπισμό και τη διάγνωση των προβλημάτων, όσο κυρίως στη λήψη και στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Δραστηριότητες ΣΕΠΕΕ

Επιχειρηματικά νέα

Κλαδικά θέματα

Προφίλ: ENERGIERS Α.Ε.

«Το να ακολουθούμε τις εξελίξεις στο χώρο της μόδας, δεν είναι αρκετό για εμάς. Θέλουμε να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά τους και όπου μπορούμε να τις καθορίζουμε!»

back