ΤΕΥΧΟΣ 88 | Δεκέμβριος 2009

Editorial: Άμεση λύση στο πρόβλημα ρευστότητας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμός μας μεταξύ των μελών του, αλλά και την καθημερινή επικοινωνία με πολλές επιχειρήσεις, το πρόβλημα της ρευστότητας αναδεικνύεται ως το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος.

Δραστηριότητες ΣΕΠΕΕ

Ο ΣΕΠΕΕ στα πλαίσια της διερεύνησης των επιπτώσεων της διεθνούς οικονομικής κρίσης στον κλάδο της ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας και της λήψης μέτρων υποστήριξης των επιχειρήσεων – μελών του προχώρησε το τελευταίο διάστημα σε σειρά ενεργειών. Πρώτο βήμα αποτέλεσε η αποστολή ειδικού ερωτηματολογίου στις επιχειρήσεις, οι απαντήσεις του οποίου επεξεργάσθηκαν από τις υπηρεσίες του Συνδέσμου και τα αποτελέσματά του δημοσιεύθηκαν στον οικονομικό και πολιτικό Τύπο. Στη συνέχεια συλλέχθηκαν πληροφορίες από διάφορες άλλες πηγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και ιδιαίτερα για το πρόβλημα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Ακολούθησε σειρά συναντήσεων με τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, στις οποίες παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου και κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή τους. Τέλος σε συνεργασία με τον ΣΚΕΕ και τον ΕΛΣΕΒΒΥΕ, ο ΣΕΠΕΕ προχώρησε στην κατάθεση υπομνήματος τεκμηριωμένων θέσεων αναφορικά με την αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων από τις Τράπεζες, της υποστήριξης των εξαγωγών και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης κρίσεων στον κλάδο.

Επιχειρηματικά νέα

Διεθνή νέα

Κλαδικά θέματα

back