ΤΕΥΧΟΣ 84 | Δεκέμβριος 2007

Editorial: Αναγκαία η αλλαγή στο θεσμό της επαγγελματικής κατάρτισης

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) στα πλαίσια υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Pro-Crisis (Άρθρο 6 ΕΚΤ), προχώρησε σε έρευνα για την επαγγελματική κατάρτιση στον κλάδο της ένδυσης στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την έρευνα διαπιστώθηκε η σημαντική υστέρηση στη χώρα μας σ’ αυτό τον τόσο νευραλγικό τομέα, γεγονός το οποίο υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και του κλάδου γενικότερα.

Δραστηριότητες ΣΕΠΕΕ

Επιχειρηματικά νέα

Κλαδικά θέματα

back