Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο SMILIESΤο έργο SMILIES υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος (MED) 2007-2013» και αποσκοπεί στην εφαρμογή πιλοτικών έργων για την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων στα νησιά της Μεσογείου.

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η συνδρομή στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στις Περιφέρειες της Κρήτης, του Νότιου Αιγαίου, της Κύπρου και της Σικελίας προσφέροντας στήριξη μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Στο έργο συμμετέχουν 11 εταίροι από 4 χώρες, μεταξύ αυτών και ο Σύνδεσμός μας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SMILIES συλλέγονται αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν σε πιλοτικά έργα για την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων στα νησιά της Μεσογείου.

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η συνδρομή στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών προσφέροντας στήριξη μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης on-line καθοδήγησης μέσω κοινωνικών ιστότοπων) και δικτύων σε ολόκληρη τη Μεσόγειο προκειμένου να δοκιμαστούν νέες ιδέες για καινοτόμες περιφερειακές πολιτικές.

Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί οποιασδήποτε μορφής, οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα καλούνται να υποβάλουν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010.

Οι προτάσεις θα επιλεγούν σύμφωνα με τη σχετικότητά τους με τα σενάρια ανάπτυξης του έργου SMILIES, την ποιότητα και την καινοτομία της επιχειρηματικής ιδέας, καθώς και τη θεματική και γεωγραφική κατανομή που θα υπάρχει μεταξύ των διαφόρων περιφερειών που υλοποιούν το έργο SMILIES.

Τα σενάρια ανάπτυξης του έργου SMILIES έχουν αναπτυχθεί με σκοπό καινοτόμες βιομηχανικές διεργασίες και προϊόντα να μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους παρακάτω οικονομικούς κλάδους των νησιωτικών περιφερειών της Κρήτης, των νησιών του νοτίου Αιγαίου, της Κύπρου και της Σικελίας ή / και να προσφέρουν σε αυτούς τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους. Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής:
1. Τουρισμός
2. Κατασκευές
3. Λιανικό εμπόριο
4. Αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα
5. Φυσικοί πόροι
6. Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία

Επισημαίνεται ότι θα γίνονται επίσης δεκτές και αιτήσεις που θα αναφέρονται σε άλλους συναφείς μεταποιητικούς κλάδους.

Τα επιλεγμένα έργα θα ομαδοποιηθούν σε διακρατικά δίκτυα ομοειδών επιχειρήσεων από 6 έως 12 πιλοτικών πρωτοβουλιών που θα καλύπτουν τουλάχιστον δύο από τις τέσσερις προαναφερθείσες νησιωτικές-πιλοτικές περιφέρειες του έργου SMILIES. Σε κάθε δίκτυο θα επιλεγεί ένα έργο ως Πρότυπο (Flagship) για κάθε περιφέρεια που θα λειτουργήσει ως υπόδειγμα για τα άλλα έργα του δικτύου με το πλεονέκτημα να λαμβάνει και άμεση υποστήριξη πέρα από την on-line καθοδήγηση. Για όλα τα πιλοτικά έργα θα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης σε τομείς όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα, ο σχεδιασμός και η διεθνοποίηση.

Η υλοποίηση των πιλοτικών έργων SMILIES που θα επιλεγούν θα ξεκινήσει στις 8 Ιουλίου 2010 και θα λήξει στα τέλη Απριλίου 2011. Τον μήνα Μάρτιο του 2011, σε κάποια από τα πιλοτικά προγράμματα για κάθε περιφέρεια θα απονεμηθεί το «Βραβείο Σχεδιασμού SMILIES». H επιλογή των έργων που θα βραβευτούν θα πραγματοποιηθεί από μια διεθνή κριτική επιτροπή με κριτήρια την καινοτομία των προϊόντων ή των διαδικασιών και το σχεδιασμό της προώθησής τους στις αγορές.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και το σχετικό ερωτηματολόγιο

back