Σύντομο προφίλ


Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) είναι ο μεγαλύτερος κλαδικός Σύνδεσμο στην Ελλάδα στην ένδυση - κλωστοϋφαντουργία από πλευράς αριθμού μελών. Καλύπτει όλη την Ελλάδα και έχει ως μέλη του επιχειρήσεις πλεκτικής, ένδυσης αλλά και κλαδικούς φορείς. Ιδρύθηκε το 1973, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Σήμερα ο ΣΕΠΕΕ έχει στη δύναμή του περισσότερα από 300 μέλη, μεταξύ των οποίων και οι κυριότερες επιχειρήσεις ένδυσης στην Ελλάδα. Επίσης, μεταξύ των μελών του περιλαμβάνονται πολλές επιχειρήσεις κλωστοϋφαντουργίας, εμπορικές εταιρείες και εταιρείες παροχής υπηρεσιών στον κλάδο.

Σκοπός του ΣΕΠΕΕ είναι η προστασία και προαγωγή των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και του κλάδου συνολικά. Ο Σύνδεσμος είναι ο κύριος συνομιλητής και σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα σχετικά με τον κλάδο της ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας και οι εκπρόσωποί του μετέχουν σε διάφορες επιτροπές.

Ο ΣΕΠΕΕ υπογράφει τις εθνικές συλλογικές συμβάσεις της Πλεκτικής και του Ιματισμού.

Επιπλέον, εκπροσωπεί τον κλάδο στα διεθνή όργανα συμμετέχοντας στη Euratex (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ένδυσης - Κλωστοϋφαντουργίας) και την IAF (Παγκόσμια Ομοσπονδία Ένδυσης).

Δείτε το καταστατικό του ΣΕΠΕΕ

Έντυπο γενικής συνέλευσης 2013

Γίνετε μέλος

Ο ΣΕΠΕΕ καλωσορίζει ως μέλη εταιρείες πλεκτικής και ένδυσης με έδρα την Ελλάδα και ως αντεπιστέλλοντα μέλη επιχειρήσεις που παρέχουν πρώτες ύλες, εξοπλισμό και υπηρεσίες στην αλυσίδα ένδυσης. Η ετήσια συνδρομή κυμαίνεται από 350€ για εταιρείες με κύκλο εργασιών έως 3 εκ. ευρώ και αυξάνεται σταδιακά στα 970€ για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 30 εκ. ευρώ.  Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις αιτήσεις εγγραφής:

Online εγγραφή

 Αίτηση εγγραφής Τακτικού Μέλους

 Αίτηση εγγραφής Αντεπιστέλλοντος Μέλους