Παρατηρητήριο για τους κλάδους Ένδυσης και Υπόδησης - ΚΕΑΚΟ ΣΕΠΕΕ, από το 2007, στα πλαίσια του έργου Pro-Crisis, έχει δημιουργήσει το ΚΕΑΚ, το οποίο αποτελεί ένα κλαδικό παρατηρητήριο στον τομέα της ένδυσης και υπόδησης.

Το ΚΕΑΚ συλλέγει και επεξεργάζεται τα μικροοικονομικά και μακροοικονομικά δεδομένα του κλάδου, εκπονεί μελέτες και έρευνες, καθώς και ειδικές εκδόσεις. Ένας από τους κύριους στόχους του ΚΕΑΚ είναι η περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων για αντιμετώπιση κρίσεων, καθώς και η επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας.

Στα παρακάτω links μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή αρχείων pdf τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του ΚΕΑΚ.

Δείκτες
Ιανουάριος 2010
Δεκέμβριος 2009
Νοέμβριος 2009
Οκτώβριος 2009

Εξωτερικό εμπόριο
Δεκέμβριος 2009
Σεπτέμβριος 2009
Ιούνιος 2009
Μάρτιος 2009
Δεκέμβριος 2008