Υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων


Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 ως και σήμερα ο ΣΕΠΕΕ έχει υλοποιήσει περισσότερα από 35 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα. Ενδεικτικά αναφέρονται: ΕΚΤ, RETEX, ADAPT, LEONARDO DA VINCI, ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ ΜΜΕ, ΚΛΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑ EDI, IST, LIFE, INTERREG II ASIA INVEST, EQUAL, ARTICLE 6, INTERREG III, MED κλπ.

Οι βασικοί στόχοι της υλοποίησης των εθνικών και ευρωπαϊκών έργων αφορούν:

- Τη δημιουργία υποδομών πληροφόρησης, ενημέρωσης και τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων.

- Την εκπόνηση μελετών - ερευνών σε εξειδικευμένα κλαδικά θέματα (απασχόληση, παραγωγή, τεχνολογικές εξελίξεις, εκπαίδευση, ανταγωνισμός, εμπορικά θέματα κλπ).

- Την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της διεθνούς δικτύωσης.

- Την υποστήριξη των εξαγωγών και την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.

- Την προώθηση και υποστήριξη θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής και εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά πρόσφατα έργα που υλοποίησε ο ΣΕΠΕΕ:

ΕΠ-ΕΝΔΥΣΗ "Δίκτυο προσαρμογής και αναδιάρθρωσης του συστήματος παραγωγής και εργασίας στον κλάδο της ένδυσης" - Κ.Π. EQUAL (Β' κύκλος)
site έργου: www.ep-endysi.gr

PRO-CRISIS "Διαχείριση της οικονομικής αναδιάρθρωσης στον κλάδο της ένδυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάπτυξη μοντέλου πρόληψης κρίσεων σε τοπικά επιχειρησιακά συστήματα", ARTICLE 6.
site έργου: www.pro-crisis.org

"Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα ένδυσης για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Ελλάδος - Βουλγαρίας" - Κ.Π. INTERREG IIIA PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
Κατεβάστε το σχετικό έντυπο με περισσότερες πληροφορίες εδώ.

"Προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας στον κλάδο της ένδυσης και ανάπτυξη δομής παροχής υπηρεσιών" - Κ.Π. INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ - ΠΓΔΜ.
Κατεβάστε το σχετικό έντυπο με περισσότερες πληροφορίες εδώ.
site έργου: www.balkanfashion.org