Υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων


Από τις αρχές της δεκαετίας του '90 ως και σήμερα ο ΣΕΠΕΕ έχει υλοποιήσει περισσότερα από 35 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα. Ενδεικτικά αναφέρονται: ΕΚΤ, RETEX, ADAPT, LEONARDO DA VINCI, ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ ΜΜΕ, ΚΛΑΔΙΚΑ ΕΡΓΑ EDI, IST, LIFE, INTERREG II ASIA INVEST, EQUAL, ARTICLE 6, INTERREG III, MED κλπ.

Οι βασικοί στόχοι της υλοποίησης των εθνικών και ευρωπαϊκών έργων αφορούν:

- Τη δημιουργία υποδομών πληροφόρησης, ενημέρωσης και τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων.

- Την εκπόνηση μελετών - ερευνών σε εξειδικευμένα κλαδικά θέματα (απασχόληση, παραγωγή, τεχνολογικές εξελίξεις, εκπαίδευση, ανταγωνισμός, εμπορικά θέματα κλπ).

- Την ανάπτυξη και ενδυνάμωση της διεθνούς δικτύωσης.

- Την υποστήριξη των εξαγωγών και την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών.

- Την προώθηση και υποστήριξη θεμάτων Κοινωνικής Πολιτικής και εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά πρόσφατα έργα που υλοποίησε ο ΣΕΠΕΕ:

ΕΠ-ΕΝΔΥΣΗ "Δίκτυο προσαρμογής και αναδιάρθρωσης του συστήματος παραγωγής και εργασίας στον κλάδο της ένδυσης" - Κ.Π. EQUAL (Β' κύκλος)
site έργου: www.ep-endysi.gr

*********

PRO-CRISIS "Διαχείριση της οικονομικής αναδιάρθρωσης στον κλάδο της ένδυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάπτυξη μοντέλου πρόληψης κρίσεων σε τοπικά επιχειρησιακά συστήματα", ARTICLE 6.
site έργου: www.pro-crisis.org

"Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα ένδυσης για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ Ελλάδος - Βουλγαρίας" - Κ.Π. INTERREG IIIA PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.
Κατεβάστε το σχετικό έντυπο με περισσότερες πληροφορίες εδώ.

"Προώθηση της διασυνοριακής επιχειρηματικής συνεργασίας στον κλάδο της ένδυσης και ανάπτυξη δομής παροχής υπηρεσιών" - Κ.Π. INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ - ΠΓΔΜ.
Κατεβάστε το σχετικό έντυπο με περισσότερες πληροφορίες εδώ.
site έργου: www.balkanfashion.org

*********

Έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη:SMILIES

Το έργο SMILIES υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας «Μεσογειακός Χώρος (MED) 2007-2013» και αποσκοπεί στην εφαρμογή πιλοτικών έργων για την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και προϊόντων στα νησιά της Μεσογείου.

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η συνδρομή στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών στις Περιφέρειες της Κρήτης, του Νότιου Αιγαίου, της Κύπρου και της Σικελίας προσφέροντας στήριξη μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών
Στο έργο συμμετέχουν 11 εταίροι από 4 χώρες, μεταξύ των οποίων και ο ΣΕΠΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτική εκδήλωση SMILIES
Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο έργο SMILIES
www.smilies-project.eu
http://smilies.ning.com

*********


"Creation of education tools to support the knowledge of technical and practical meaning of care labelling in Europe" - Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci - Εταιρικές Σχέσεις

Η βασική ιδέα του σχεδίου είναι να υποστηρίξει τη γνώση της τεχνικής και πρακτικής σημασίας του care labelling (σήματα φροντίδας) στην Ευρώπη, μέσω της δημιουργίας ενός ενοποιημένου εκπαιδευτικού εργαλείου.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

*********Το έργο Texmedin

Το έργο TEXMEDIN στοχεύει να ενισχύσει τη σημαντική κληρονομιά της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης της Ευρωμεσογειακής περιοχής και να προωθήσει την αξιοποίηση και εκτίμηση της κληρονομιάς ως πηγής έμπνευσης για σχεδιαστές νέων συλλογών και προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία. Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του έργου έχει αναπτυχθεί ένα διακρατικό δίκτυο εργαστηρίων δημιουργίας και σχεδιασμού (Inspiring Labs), κάθε ένα εκ των οποίων καλύπτει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών που συμμετέχουν στο έργο. Τα Inspiring Labs δίνουν τη δυνατότητα σε νέους σχεδιαστές ή στελέχη σχεδιασμού επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία των μουσείων, να περιηγηθούν σε κέντρα τεκμηρίωσης που περιέχουν βιβλία και περιοδικά μόδας και να συνδεθούν online με την ψηφιακή βιβλιοθήκη του έργου. Επιπλέον, υποστήριξη παρέχεται και για την ανάπτυξη πρωτοτύπων των σχεδίων μέσω δραστηριοτήτων κατάρτισης και καθοδήγησης.


Διαγωνισμός Σχεδίου και Λειτουργία των Inspiring Labs

Στο πλαίσιο του έργου, διοργανώθηκε διαγωνισμός σχεδίου, ο οποίος έδωσε τη δυνατότητα στις νέες γενιές των σχεδιαστών από την Ευρω-μεσογειακή ζώνη να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους δυναμικά και να αναβαθμίσουν τη δημιουργικότητά τους, χρησιμοποιώντας την κληρονομιά της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης. Η πρωτοβουλία αυτή προσφέρει ευκαιρίες για νέα ταλέντα στο Ευρω-μεσογειακό χώρο και ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις του κλάδου στο να επενδύσουν στο σχεδιασμό ως ένα στρατηγικό μέσο ανταγωνιστικότητας.

Μέσω της διεξαγωγής του διακρατικού διαγωνισμού, επιλέχθηκε μια ομάδα 60 νέων σχεδιαστών με βάση τις εργασίες τους. Οι επιλεγμένοι σχεδιαστές είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στις εγκαταστάσεις των Inspiring Labs, όπου τους παρασχέθηκε νέα τεχνογνωσία και ενισχύθηκε η δημιουργικότητά τους. Η εκπαίδευση και επιτόπου υποστήριξη στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό TEXMEDIN Inspiring Lab το οποίο στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Κατασκευαστών Ετοίμων Ενδυμάτων, Ερμού 51, Αθήνα 10563. Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι καλύτερες εργασίες παρουσιάστηκαν στο κοινό στην Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Ελλάδα.

Οι σχεδιαστές υλοποίησαν μία πρωτότυπη εργασία, σχεδιάζοντας νέα προϊόντα (υφάσματα, ενδύματα, αξεσουάρ ή προϊόντα εσωτερικού χώρου). Τα σχέδια βασίστηκαν στη σύγχρονη ερμηνεία ενός ή περισσοτέρων αντικειμένων του υλικού της ψηφιακής βιβλιοθήκης του έργου TEXMEDIN (www.texmedindigitalibrary.eu) ή και άλλες ιστορικές πηγές. Η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει εκατοντάδες αντικείμενα κλωστοϋφαντουργίας, ενδυμάτων και αξεσουάρ που προέρχονται από τα αρχεία του Μουσείου Υφαντουργίας του Prato (Ιταλία), του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κλωστοϋφαντουργίας του Μουσείου της Τεράσσα (Ισπανία), του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Μουσείου (Ελλάδα) και του Carpiformazione (Ιταλία).

Διακρατικές κριτικές επιτροπές του έργου επέλεξαν στη συνέχεια τα πιο σημαντικά έργα που αναπτύχθηκαν. Οι σχεδιαστές που επιλέχθηκαν έλαβαν περαιτέρω εξειδικευμένη κατάρτιση - με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων, τεχνικών και εκπαιδευτικών στις εγκαταστάσεις των τοπικών Inspiring Labs, σε συντονισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς, τοπικές επιχειρήσεις και μουσεία.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών περιελάμβαναν:

  • Καινοτομία στο σχεδιασμό, την τεχνολογία, την ιδέα του προϊόντος, τη διαδικασία παραγωγής
  • Αξιοποίηση και εκτίμηση της κληρονομιάς ως πηγής έμπνευσης
  • Το πιθανό ενδιαφέρον για μαζική παραγωγή και το επιχειρηματικό ενδιαφέρον
  • Αξιοποίηση των υπηρεσιών του Inspiring Lab σε σχέση με το προφίλ του σχεδιαστή και τη φύση των προτεινόμενων προϊόντων.

    Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.