Εξειδικευμένη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής στελέχωσης


O ΣΕΠΕΕ, σε συνεργασία με την Ατλαντίς Συμβουλευτική, στο πλαίσιο του έργου της Α.Σ. ΕΠ-ΕΝΔΥΣΗ, της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL, δημιούργησε την υπηρεσία προσφοράς και ζήτησης εργασίας FashionJobs, ένα εργαλείο προσφοράς και ζήτησης εργασίας στον κλάδο ένδυσης.

Η εφαρμογή είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κλάδου και αποτυπώνει όλες τις υφιστάμενες και νέες ειδικότητες. Οι  εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα για να αναπτύξουν το εργασιακό τους προφίλ, περιγράφοντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους, ενώ οι εργοδότες μπορούν να τοποθετούν τις απαιτήσεις τους από τους υποψήφιους εργαζομένους για τις θέσεις εργασίας.

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ένα καινοτόμο σύστημα αντιστοίχισης θέσεων εργασίας και υποψηφίων, το οποίο επιτρέπει, στηριζόμενο στις απαιτήσεις της κάθε θέσης εργασίας, τον αυτόματο εντοπισμό και ειδοποίηση των καταλληλότερων υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η εκπαίδευση, η εμπειρία, οι δεξιότητες και οι επιθυμίες. Το σύστημα χρησιμοποιεί διαφορετικές βαρύτητες για κάθε κριτήριο κατά την αντιστοίχιση προκειμένου να βελτιστοποιήσει το αποτέλεσμα, ενώ λαμβάνει υπόψη τις έννοιες του over- και under-qualification για να βαθμολογήσει και να κατατάξει τις θέσεις εργασίας και τους υποψηφίους ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο ταιριάζουν με τις απαιτήσεις κάθε θέσης, προσομοιάζοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό την ανθρώπινη διαδικασία κατάταξης.

Η υπηρεσία λειτουργεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.fashionjobs.gr

Στόχος της υπηρεσίας Fashionjobs.gr είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας στην εξεύρεση στελεχών και εργαζομένων διαφόρων ειδικοτήτων.