Ενδύματα υψηλής προστασίας για ομάδες που επιχειρούν σε επικίνδυνες καταστάσεις - Το ευρωπαϊκό έργο SAFEPROTEX (2ο μέρος)

2/12/2010

Στο 1ο μέρος έγινε μια εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Έργο SAFEPROTEX («High Protective Clothing for Complex Emergency Operations»), το οποίο υλοποιείται στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο με τη συμμετοχή 18 Φορέων απ' όλη την Ευρώπη και συντονιστή την ΕΤΑΚΕΙ. Στόχος του Έργου είναι η ανάπτυξη στολών προστασίας για ομάδες που επιχειρούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, οι οποίες θα φέρουν τα εξής χαρακτηριστικά:

- Προστασία απέναντι σε πολλαπλούς κινδύνους.

- Φυσιολογική άνεση και υψηλές μηχανικές αντοχές.

- Παρατεταμένη διάρκεια ζωής σε σχέση με τις υπάρχουσες στολές προστασίας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουν επιλεγεί προς μελέτη προηγμένα έξυπνα και νανοσκοπικά υλικά τα οποία θα ενσωματωθούν στις ίνες, θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ινών ή θα εφαρμοστούν στην επιφάνεια των υφασμάτων που θα αναπτυχθούν προκειμένου να τους προσδώσουν τις επιθυμητές λειτουργικές ιδιότητες.

Ενδύματα υψηλής προστασίας για ομάδες που επιχειρούν σε επικίνδυνες καταστάσεις - Το ευρωπαϊκό έργο SAFEPROTEX (1ο μέρος)

18/11/2010

Τα τελευταία χρόνια οι τεχνολογικές εξελίξεις και η κλιματική αλλαγή έχουν αυξήσει τους κινδύνους στους οποίους είμαστε εκτεθειμένοι. Παράλληλα, οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία γίνονται συνεχώς αυστηρότερες, καθιστώντας αναγκαία την ανάπτυξη νέων, καινοτόμων και αξιόπιστων ενδυμάτων προστασίας για εκείνους που επιχειρούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως δασικές πυρκαγιές, διασώσεις, κ.λ.π.

Ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό ενδυμάτων προστασίας είναι το ότι ακόμα και σε μια δεδομένη περίσταση, οι ομάδες που επιχειρούν εκτίθενται ταυτόχρονα σε πολλαπλούς κινδύνους. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις πλημμύρας, οι διασώστες αντιμετωπίζουν εκτός του κινδύνου διείσδυσης νερού, τον κίνδυνο έκθεσης σε χημικά μέσα, επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, μικρόβια, κ.λ.π.

Ενδύματα υψηλής προστασίας για ομάδες που επιχειρούν σε επικίνδυνες καταστάσεις - Το ευρωπαϊκό έργο SAFEPROTEX (2ο μέρος)

Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες - Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση

15/11/2010

Οι Δημόσιοι Φορείς είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές στην Ευρώπη δεδομένου ότι η καταναλωτική τους δαπάνη αντιστοιχεί στο 16% περίπου του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρησιμοποιώντας την αγοραστική τους δύναμη μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αειφόρο ανάπτυξη, να αποτελέσουν το παράδειγμα υπεύθυνης κατανάλωσης και να επηρεάσουν θετικά την ιδιωτική καταναλωτική συμπεριφορά. Με την προτίμηση και υποστήριξη οικολογικών προϊόντων και την προώθηση των οικολογικών συμβάσεων, οι δημόσιες αρχές μπορούν επίσης να παρέχουν στη βιομηχανία πραγματικά κίνητρα για την ανάπτυξη οικολογικών τεχνολογιών.