Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ένδυσης το 2009

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών διαμορφώθηκε για το 2009 ο συνολικός κύκλος εργασιών και τα καθαρά κέρδη προ φόρων 219 επιχειρήσεων του κλάδου ένδυσης, σύμφωνα με την έρευνα επί των δημοσιευμένων ισολογισμών που πραγματοποιεί, κάθε χρόνο, το Κοινωνικό & Επιχειρηματικό Αναπτυξιακό Κέντρο (ΚΕΑΚ) του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ).

Δείτε τα συγκεντρωτικά μεγέθη των επιχειρήσεων
Δείτε τους συγκεντρωτικούς αριθμοδείκτες


Κύκλος εργασιών
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 219 επιχειρήσεων ανήλθε στα 1,16 δισεκ. €, έναντι 1,28 δισεκ. € το 2008 και 1,34 δισεκ. € το 2007, καταγράφοντας πτώση της τάξης του -9,4%. Μόλις μία στις πέντε επιχειρήσεις (22%) ανακοίνωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Κύκλο εργασιών άνω των 15 εκατ. € εμφάνισαν 20 επιχειρήσεις, συνεισφέροντας το 43,8% επί του συνολικού κύκλου εργασιών των 219 επιχειρήσεων. Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο συνολικός κύκλος εργασιών των 20 μεγαλύτερων επιχειρήσεων μειώθηκε κατά -4,6%.
Οι επιχειρήσεις με το μεγαλύτερο κύκλο εργασιών για το 2009 ήταν ο όμιλος ΕΛΒΕ Ενδυμάτων (68,5 εκατ. €, +3,9%), η BSB (34,6 εκατ. €, -17,4%), η Attrattivo (32,6 εκατ. €, +2,2%), η Staff (30,1 εκατ. €, -8,9%), η Lapin House (28,1 εκατ. €, -7,3%) και η Raxevksy (28,1 εκατ. €, -3,4%).

Δείτε τις 100 επιχειρήσεις με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών


Μικτά κέρδη
Τα συνολικά μικτά κέρδη των 219 επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά -11,1%, στα 384,8 εκατ. €, από 432,9 εκατ. € το 2008 και 451,6 εκατ. € το 2007.
Οι 61 από τις 219 επιχειρήσεις (ποσοστό 28%) αύξησαν τα μικτά τους κέρδη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Το περιθώριο μικτού κέρδους υποχώρησε οριακά και διαμορφώθηκε στο 33,2%, έναντι 33,8% το 2008 και 33,7% το 2007.
Οι επιχειρήσεις που σημείωσαν τα υψηλότερα μικτά κέρδη για το 2009 ήταν κατά σειρά ο όμιλος ΕΛΒΕ Ενδυμάτων (25,4 εκατ. €, +2,2%), η Raxevsky (15,6 εκατ. €, -2,8%), η BSB (13,7 εκατ. €, -25,9%), η Ysatis (12,9 εκατ. €, -7,3%), η Alouette (11,3 εκατ. €, -17,1%), η Santana (10,9 εκατ. €, -2,1%) και η Oxford Company (10,5 εκατ. €, -5%).

Δείτε τις 100 επιχειρήσεις με τα υψηλότερα μικτά κέρδη


Καθαρά κέρδη προ φόρων
Για 2η συνεχόμενη χρονιά, τα συνολικά καθαρά κέρδη των 219 επιχειρήσεων σημείωσαν πολύ σημαντική υποχώρηση της τάξης του -53,6%, στα 22,7 εκατ. €, έναντι 48,8 εκατ. € το 2008 και 73,8 εκατ. € το 2007.
Εντούτοις, 81 από τις 219 επιχειρήσεις (ποσοστό 37% έναντι 30% την προηγούμενη χρονιά) ανακοίνωσαν αύξηση της κερδοφορίας τους σε σχέση με το 2008.
Ζημίες εμφάνισαν οι 61 επιχειρήσεις (ποσοστό 28% επί του συνόλου), έναντι 46 ζημιογόνων το 2008 και 39 το 2007.
Το περιθώριο καθαρού κέρδους μειώθηκε ακόμα περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές και διαμορφώθηκε μόλις στο 2%, έναντι 3,8% το 2008 και 5,5% το 2007.
Οι επιχειρήσεις με τα υψηλότερα κέρδη για το 2009 ήταν ο όμιλος ΕΛΒΕ Ενδυμάτων (5,8 εκατ. €, -7,5%), η Rossi (3,5 εκατ. €, +108,3%), η Staff (3,4 εκατ. €, -40,8%), η Lapin House (2,7 εκατ. €, +11,7%) και η Oxford Company (2,5 εκατ. €, -16,4%).

Δείτε τις 100 επιχειρήσεις με τα υψηλότερα καθαρά κέρδη

back