Μελέτη ΣΕΠΕΕ 2016

Σας ενημερώνουμε ότι όπως κάθε χρόνο ο ΣΕΠΕΕ εκπονεί μελέτη της πορείας του κλάδου ένδυσης. Η πορεία του κλάδου για το 2016 όσον αφορά τα μακροοικονομικά δεδομένα έχει ολοκληρωθεί. Στην παρούσα φάση γίνεται η συγκέντρωση και η επεξεργασία των ισολογισμών των επιχειρήσεων.
Ως γνωστό ένα σημαντικό μέρος της μελέτης βασίζεται στα αποτελέσματα των  δημοσιευμένων ισολογισμών.

Παρακαλούμε όσες επιχειρήσεις ένδυσης επιθυμούν να συμπεριληφθούν στη μελέτη του 2016 να αποστείλουν τον ισολογισμό του 2016 στον κύριο Χρήστο Στεφανίδη στο e-mail: info@greekfashion.gr ή στο φαξ 2310-257076 το αργότερο έως 15 Σεπτεμβρίου 2017.

back