Θετική η πορεία του κλάδου ένδυσης - κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα το 2016

Θετικά έκλεισε το 2016 για τον κλάδο ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας στην Ελλάδα.

Οι περισσότεροι δείκτες κατέγραψαν άνοδο με μόνη εξαίρεση τον δείκτη παραγωγής ενδυμάτων. Η πορεία της κλωστοϋφαντουργίας ήταν σε γενικές γραμμές καλύτερη από την ένδυση. Ειδικότερα:

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων ένδυσης στην εγχώρια αγορά το 2016 σημείωσε αύξηση 3,3%. Στην κλωστοϋφαντουργία η αύξηση ανήλθε σε 4,3%.
Η παραγωγή στην ένδυση κατέγραψε μείωση 9,1% ενώ στην κλωστοϋφαντουργία σημειώθηκε αύξηση 2,2%.

Οι λιανικές πωλήσεις στην ένδυση στο σύνολο του έτους αυξήθηκαν κατά 1,9%. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι το τελευταίο τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου υπήρξε μείωση των λιανικών πωλήσεων γεγονός που μείωσε την καλή πορεία του πρώτου επταμήνου.

Όσον αφορά τις εξαγωγές το 2016 για το σύνολο της αλυσίδας ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας ανήλθαν σε 1,27 δις ευρώ αυξημένες κατά 4,6% έναντι του 2015.
Οι εξαγωγές ενδυμάτων ανήλθαν σε 543 εκατ. ευρώ ελαφρά αυξημένες κατά 0,3%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξαγωγές ενδυμάτων βελτιώθηκαν σημαντικά στο δεύτερο εξάμηνο του έτους ανατρέποντας την αρνητική πορεία του πρώτου εξαμήνου.

Στην κλωστοϋφαντουργία οι εξαγωγές ανήλθαν σε 356 εκατ. € αυξημένες κατά 11,8%. Αύξηση 4,6% καταγράφηκε και στις εξαγωγές βαμβακιού που ανήλθαν σε 368 εκατ. ευρώ.

Στις εισαγωγές ενδυμάτων σημειώθηκε αύξηση 9,8% και σε αξία ανήλθαν σε 1,67 δις ευρώ. Στην κλωστοϋφαντουργία οι εισαγωγές ανήλθαν σε 506 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 11%.

back